חדשות

ארובה רביעית בתחנת חברת החשמל בחדרה – ארובת בטון או מפעל כימי מתקדם

במהלך השנים האחרונות הבחנתם וודאי בארובה הרביעית שצמחה לה לצד 3 הארובות הקיימות בתחנת הכוח אורות רבין, שבחדרה.
אך מאחר ולא הוקמה שם תחנת כוח חדשה, למה היא נחוצה, למה היא משמשת??

קרא עוד על הארובה


מערכת עגורן עם 7 כננות

הפקת חשמל ממים - עגורן לחפירת פיר בעומק 500 מטר
עגורן זה הוא חלק מהקמת תחנת חשמל של אנרגיה שאובה בגלבוע גובה הרמה: חצי קילומטר, עומס 32 טון

קרא עוד על העגורן