עגורנים ליישומים מיוחדים - חפירה והרמת אנשים

גלבוע

אלקטרה - הרמת אנשים

אנרגיה שאובה הוא כינוי לאנרגיה הנשמרת בצורה של אנרגיה פוטנציאלית, בדרך כלל על ידי שאיבת מים ממאגר נמוך למאגר גבוה. בעת שנדרש השימוש באנרגיה זו, מופלים המים השאובים והאנרגיה הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית ("אנרגיית מים" המשמשת לייצור חשמל).

כחלק מתחנת הכוח אגירה שאובה גלבוע , מתקן יצור חשמל הידרואלקטרי  הוקמו פירים בגובה כ-100 מטר וכ-540 מטר.
לצורך חפירת פירים אלו השתמשו בטכנולוגיה של פיצוץ. את צוות העובדים והציוד שיורד לפיר על גבי פלטפורמה במשקל כ-24 טון הוריד עגורן מיוחד שכלל 7 כננות תוצרת EMCE, הולנד.
4  כננות הורידו את הפלטפורמה שכללה מקדחים לקידוח חורים לשרוולי הדינמיט, כף שופל לפינוי הסלעים ומערכת התזת בטון.
2  כננות הורידו תא מעלית עם 7 עובדים.
כננת נוספת שימשה להורדת דוד בטון עם 2 קו"ב בטון.

ניתן לקרוא עוד על הפרויקט בקישור להלן