עגורנים לתעשיית הבטון

שפיר הנדסה

שפיר הנדסה
pizzarotti

לצורך הקמת קו הרכבת המהירה לירושלים הקימה חברת שפיר-פיצרוטי מפעל לסיגמנטים מבטון באזור לטרון.
המפעל ייצר סיגמנטים לבניית מעטפת מנהרת הרכבת. במפעל עצמו הותקנו 4 עגורני גשר לעומס 5 עד 20 טון וכן 6 עגורני זרוע לעומס 500 ק"ג.
מחוץ למפעל הותקנו 5 עגורני שער לעומס 15 עד 50 טון עם קבינת מפעיל.
עגורנים אלו שימשו לניהול הסיגמנטים בתקופת האשפרה, להעמסת משאיות שהובילו את הסיגמנטים לעבר המנהרות ולהעמסת מכונת הקידוח (TBM).