עגורנים לתעשיית המחזור

Veolia

VEOLIA

מפעל המחזור הגדול במזרח התיכון במועד הקמתו. ואוליה ישראל מספקת שירותי איסוף פסולת מתקדמים לרשויות מקומיות, לארגונים שונים ולתעשייה. אחד מתחומי העיסוק שלה הוא פתרונות ושירותים לניהול כל שלבי הטיפול בפסולת. החברה מיישמת שיטות מתקדמות בייצור חומרי גלם ממוחזרים ובהפקת אנרגיות מתחדשות מפסולת.

מפעל המחזור כולל בור קבלה, אשר מנוהל אוטומטית לחלוטין על ידי שני עגורנים בעלי כפות "קליפת תפוז" – orange peel.
עגורנים אלו מבוקרים על ידי מערכת בקרה מתקדמת בעלת שליטה מלאה ומרחבית במיקום העגורן, הכף, כמויות האשפה בכל נקודה תוך ליווי מפעילים מחדר בקרה מתקדם.

במפעל ממוינת האשפה לסוגי חומרים שונים למחזור. חומרים, אשר לא ניתן למחזר והם בעלי ערך קלורי גבוה נגרסים והופכים לדלק מחומר ממוחזר (RDF).. חומר זה נאגר בבור יציאה (מחסן) וחומר זה מנוהל אוטומטית על ידי עגורן אשר מערבב אותו, מסדר אותו ומעמיס אותו למשאיות, אשר מעבירות אותו למפעל נשר לשריפה, כחלק מתהליך ייצור המלט,  במקום דלקים קונבנציונליים.

הציוד בפרויקט ותוכנת ניהול החומר תוצרת KONECRANES, פינלנד.
הכננות הן כננות ייעודיות לשימוש בהרמת חופן (GRAB) ומקבוצת העבודה הגבוהה ביותר על פי התקן.