עגורנים למתקני התפלה וטיפול במים

חדרה, פלמחים ושורק

מתקני ההתפלה כוללים עגורנים רבים לתחזוקה. בחלק מהמפעלים אף כ-20 עגורנים.
הסביבה באתרים אלו היא עוינת וקורוזיבית ביותר.
שלושת מפעלי ההתקלה הגדולים בארץ (חדרה, שורק ואשדוד) כוללים את עגורני הנפלד.
המפעלים שעובדים לכל אורך השנה מקיימים חוזי תחזוקה לקבלת שירות מטבי סביב השעון.