מחשבון אורך חיים לגלגלת

השימוש במחשבון מותנה בהסכמה לתנאים המצורפים.

כללי

 

פרטים
 


כיצד מועמסת הגלגלת כאשר היא עובדת? כל שורה מהווה אחוז מעומס העבודה הבטוח - נדרש למלא כמה אחוז מהזמן הגלגלת עובדת בעומס זה
סה"כ צריך להשלים ל-100%
 


 


 הערות כלליות:

  • המחשבון תקף לכל הגלגלות המותקנות בישראל בהתאם לתקינה 2006/42/EC ואשר להן הצהרת COC לעמידה בתקינת EC על ידי היצרן
  • גלגלות מיוצרות לחיי שירות של 10 שנים לפני תחוזקה מקיפה או החלפה. 10 השנים הן עשר שנות שימוש על פי הגדרות התקן ואינן בהכרח 10 שנים קלנדריות. שנות השימוש המעשיות יכולות להיות קצרות או ארוכות מ-10 שנים קלנדריות
  • במטרה לסייע בהערכת יתרת חיי הגלגלת, אנו מצרפים מחשבון חישוב SWP אשר יעזור לחזות את סוף חיי הגלגלת בהתאם לתקן. במהלך 10 שנות המוצר חובה לבצע אחזקה מונעת בהתאם להוראות היצרן וכן בדיקות על פי התקנות על ידי בודק מוסמך
  • המחשבון יכול לשמש גם להערכת קבוצת העבודה הנדרשת לכם אל מול אורך החיים המבוקש על ידי הכנסת הנתונים החזויים לשימוש בגלגלת לאורך השנים הבאות
  • בכל בדיקה תקופתית / בדיקה ממשלתית יש להדפיס את דף החישוב ולצרפו לספר המתקן בהתאם לדרישות התקן
  • במידה ויש לכם שאלות או שהנכם זקוקים לעזרה בשימוש במחשבון זה נשמח לסייע. אנא פנו ל-04-6272666 למחלקת השירות או כתבו לנו service@henefeld.co.il 

הערה חשובה:

  • כלי החישוב סופק לכם על ידי מפעל מתכת אריה הנפלד בע"מ. התוצאות הן הערכה בלבד והן תלויות מאוד בטיב ואמינות המידע שמוזן לתוכן. התוצאות הן כלי לשיקוף הערכת אורך החיים שנותר לגלגלת ובהתאם לתקני FEM לגלגלת ללא בקר תיעוד
  • על אף המאמצים לספק מחשבון מדוייק ככל הניתן, עלולות להיות בו טעויות ושגיאות. יתרה מכך מחשבון זה משמש לעזר בלבד והוא מתבסס על התקנות בעת הכנתו ואשר עשויות להשתנות לאורך הזמן. למבצע החישוב אחריות בלעדית לבדיקת התוצאות
  • התוצאות המוגשות הן להמחשה וכשירות בלבד וללא שום התחייבות ו/או אחריות מטעם מפעל מתכת אריה הנפלד בע"מ לשלמות, דיוק, אמינות ו/או דיוק המידע ו/או למצב הציוד בפועל ו/או אורך החיים שלו ו/או בטיחות הציוד
  • מפעל מתכת אריה הנפלד בע"מ לא מתחייבת שהמידע אמין ו/או נכון ו/או נקי מוירוסים ו/או פוגענים אחרים ולא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ישיר ו/או עקיף אם ייגרם משימוש במחשבון זה